Flat Zone Studio ako celok pomáha efektívne realizovať dôležité dátové a analytické riešenia v rámci developerskej divízie našej spoločnosti.
Trigema
Marketingový riaditeľ

O spoločnosti

Koncern Trigema je developerská spoločnosť s presahom do iných aktivít a na trhu pôsobí od roku 1994. Má vlastnú stavebnú firmu, ktorá sa stala základom spoločnosti Trigema v jej súčasnej podobe. Zaoberá sa správou budov a facility managementom, prevádzkuje vedecko-technické parky či športovo-rekreačný areál Monínec. Medzi najvýznamnejšie developerské projekty spoločnosti Trigema patria SMART byty Nové Butovice, Barevné Letňany, FRAGMENT, Smíchovský Lihovar a TOP TOWER. Ako jedna z najväčších developerských spoločností v Českej republike využíva Trigema dátovú analýzu pre mnohé zo svojich projektov a efektívne využitie vlastných časových kapacít je pre firmu kľúčové.

Michal Netolický, marketingový riaditeľ spoločnosti Trigema, ktorý stál v roku 2011 pri zrode analytického oddelenia spoločnosti  a ktorý je od roku 2019 aj výkonným riaditeľom spoločnosti Flat Zone, popisuje, ako môže Flat Zone efektívne realizovať dôležité dátové a analytické riešenia v rámci developerskej divízie Trigema hneď z niekoľkých uhlov pohľadu.

Akvizícia a príprava

Po vyhodnotení mnohých akvizičných príležitostí a vypracovaní dôležitých ukazovateľov pre rozhodovanie si Michal Netolický spolu s obchodným tímom uvedomil významnú podobnosť opakujúcich sa procesov vo fázach vyhľadávania príležitostí, akvizície, prípravy projektu a predaja.

Každá fáza vývoja projektu má svoju vlastnú opakujúcu sa šablónu. Vďaka Flat Zone Studio sa tieto rutinné procesy zautomatizovali.

Keď Trigema analyzuje novú akvizičnú príležitosť, vyberie si niekoľko parametrov v Studiu (GPS, konkurenčný rádius, frekvencia aktualizácie reportu a časová dĺžka zozbieraných dát) a v priebehu niekoľkých okamihov sú všetky indikátory pripravené. V prípade vstupu do neznámeho mesta alebo mestskej časti, s ktorými nikto z tímu nemá skúsenosti, môže teraz Trigema vo veľmi rýchlom čase zobraziť aj najdôležitejšie body občianskej vybavenosti a potrebné dochádzkové spojenia. Ďalšou oblasťou je analýza sekundárneho trhu, ktorú Trigema považuje za dôležitú z dôvodu silného prepojenia sekundárneho trhu s primárnym i nájomným trhom. V tomto smere ponúka Flat Zone Studio kompletný prehľad dôležitých metrík založených na deduplikovaných dátach z mnohých českých inzertných serverov.

Ukážka analýzy sekundárneho trhu vo Flat Zone Studio

Trigema si dlhodobo zakladá na dátovej trhovej analytike a relatívne dlho ťaží tieto dáta z internetu prostredníctvom pracovníkov, ktorí boli pridelení k inému projektu alebo typu úlohy, čo výrazne znižovalo dostupné časové kapacity. Flat Zone sa stará o kompletný zber dát, následnú štandardizáciu a čistenie pre svojich klientov a dodáva dáta podľa bežných štandardov alebo podľa presnej špecifikácie klienta.

Analytik sa teraz môže 100% sústrediť na hľadanie súvislostí a potrebných obchodných výstupov a nemusí tráviť väčšinu času zabezpečením a čistením dát.

Predaj a monitorovanie konkurencie

S blížiacim sa predajom developerského projektu je veľmi často potrebné flexibilne optimalizovať nielen nákladovú stránku výpočtového vzorca projektu, ale aj odbytovú stránku. Pre Michala Netolického a Trigemu prestala byť jedna všeobecná hodnota priemernej jednotkovej ceny celého projektu uspokojivá, čo ich viedlo k záveru, že je potrebné zaoberať sa dispozičnou štruktúrou, ako aj komplexným cenníkom všetkých navrhovaných bytov. Automatický návrh cenníkov, ktoré Flat Zone ponúka ako službu nad rámec Studia, ušetrí zamestnancom Trigemy veľa času a rýchlo poskytne odporúčané ceny pre všetky byty a tým aj kompletnú odbytovú cenu projektu. Ceny sú založené na cenách najviac podobných bytov, ktoré sa aktuálne nachádzajú na trhu.

Akonáhle je developerský projekt ponúknutý na predaj, veľmi často sa skúma, či ponúkaná cena bytov zodpovedá aktuálnemu času, miestu, konkurencii, dopytu a samotnej ponuke v rámci projektu.

Vďaka Flat Zone sme schopní v reálnom čase vyhodnotiť, či je potrebné pracovať s cenou, aby sme splnili predajný plán.

Okrem toho má Trigema dohodnuté pravidelné reporty šité na mieru, prostredníctvom ktorých sleduje najnovšie zmeny cien a predaja na pražskom trhu. Vďaka týmto reportom je spoločnosť schopná analyzovať predajnú kondíciu konkurencie, dávať vlastné predaje do kontextu a pozorovať účinnosť zľavových stimulov alebo cenový potenciál danej lokality.

Celú prípadovú štúdiu si môžete stiahnuť tu:

Ešte stále nie ste presvedčení? Preskúmajte našu demo verziu.

Vyskúšať zadarmo