Klienti

Dôverujú nám profesionáli
na rezidenčnom trhu

ADAM HANŽL

Vedúci analytického tímu, JRD Development

Flat Zone sme si vybrali ako hlavného partnera v oblasti poskytovania dát o trhu s nehnuteľnosťami predovšetkým preto, že dokážu  ponúknuť rýchly prehľad rôznych segmentov trhu a poskytnúť nám nespracované údaje pre ďalšie hlbšie analýzy, a to všetko maximálne aktuálne. Musím zdôrazniť úroveň komunikácie, proaktivitu i to, s akou chuťou chcú spoločne posúvať veci vpred. Ich schopnosti sme si otestovali i pri tvorbe prvého cenníka jedného z našich projektov a s výsledkom sme boli spokojní.

JIŘÍ BALOUN

Vedúci predaja a marketingu, Geosan Development

Flat Zone Studio využívame ako komplexný nástroj na hodnotenie akvizícií nových projektov a tiež na pravidelné analýzy rezidenčného trhu.  Najväčším prínosom pre nás bolo to, že vývojári z Flat Zone vytvorili individuálnu šablónu na mieru, ktorá generuje dáta pripravené podľa našich potrieb. Prináša nám tak výraznú úsporu času, ktorý by sme inak museli vynaložiť na manuálne úpravy vygenerovaných dát. Oceňujem tiež ústretovosť, ochotu a rýchlosť tímu Flat Zone pri hľadaní riešení pri programovaní individuálnej šablóny.

Martina Jůzová

Vedúca oddelenia financovania nehnuteľností II
Česká spořitelna

Aktuálne informácie o výške nájomného a predajných cenách, t. j. v reálnom čase alebo pred zápisom do katastra nehnuteľností. To je jeden z dôvodov, prečo je platforma Flat Zone jedinečná. V Českej spořitelni využívame Flat Zone na posudzovanie financovania projektov v oblasti rezidenčnej zástavby. Vďaka dostupnosti informácií, ktoré iné zdroje neponúkajú, Flat Zone výrazne šetrí našim analytikom čas spojený so zberom a "čistením" dát. Okrem toho máme k dispozícii i ďalšie doplňujúce údaje o konkurenčných projektoch alebo charakteristikách mikrolokality, ktoré nie je ľahké zistiť bežným monitorovaním.

Ing. Ondřej Beneš

Riaditeľ pre akvizície a rozvoj podnikania,
Skanska realita

"Flat Zone sme využili na potvrdenie predajných cien projektu, ktorý sme uvádzali na úplne novom trhu za Prahou, v Libčiciach nad Vltavou. Analýza nám pomohla určiť výšku cien, ktoré sa v mesiacoch následujúcich po uvedení projektu na trh ukázali ako správne určené."

Ing. Tomáš Drábek

Obchodný riaditeľ,
V Invest

V Invest využíva dáta Flat Zone na posúdenie akvizičných príležitostí a rýchle zorientovanie sa v lokalite, o ktorú máme záujem. Spracovávajú pre nás tiež štúdie trhu, aby sme získali prehľad o segmentoch, ktoré zvažujeme pre budúce investície.

Ing. Filip Češka

člen predstavenstva,
ED Group

"Dáta o rezidenčnom trhu od Flat Zone využívame na to, aby sme získali prehľad o vývoji trhu a konkurencie, a tiež nám slúžia na úpravu cien na trhovú úroveň. Zároveň podporujeme predaj propagáciou projektu Michelský park vo vyhľadávači Flat Zone. ED Group tiež využila individuálnu štúdiu pražského trhu na posúdenie svojho vstupu do nového segmentu."

Michal Netolický

Marketingový riaditeľ, Trigema

Vďaka svojmu Studiu alebo konzultačnej činnosti dokáže Flat Zone dodať dáta podľa bežných štandardov alebo podľa presnej špecifikácie. Analytik sa tak môže 100% sústrediť na hľadanie súvislostí a potrebných obchodných alebo logických výstupov a nemusí tráviť väčšinu času vyhradeného na túto úlohu zabezpečením údajov a ich následným čistením.

JAN MOTTL

Predseda predstavenstva, ASPIRA Development

Spoločnosť ASPIRA Development využíva rezidenčné dáta od Flat Zone predovšetkým pri predaji projektov na monitorovanie konkurencie a úpravu jednotkových cien na trhovú úroveň. Vzhľadom na nárast cien tak udržiavame úroveň na optimálnej úrovni, takže realizujeme maximálny možný zisk. Vyhýbame sa však predražovaniu, čo udržuje proces predaja hladký a rovnomerný.

Príklady spoločností, ktoré využívajú
naše údaje a marketingové produkty

Logo spoločnosti Skanska

Prípadové štúdie

Flat Zone Studio ako celok pomáha efektívne realizovať dôležité dátové a analytické riešenia v rámci developerskej divízie našej spoločnosti.
Prečítajte si ich príbeh

Ešte stále nie ste presvedčení? Preskúmajte našu demo verziu.

Vyskúšať zadarmo